Viihde-elektroniikkaa Helsingissä

Mietitkö, mistä löytää viihde-elektroniikkaa Helsingissä, ja vielä samasta paikasta? Oletko joskus miettinyt, mitä eroa on elektroniikalla ja viihde-elektroniikalla? Elektroniikka on laaja termi, joka käsittää kaikki sähköiset laitteet. Elektroniikalla tarkoitetaan järjestelmiä, joiden rakennuksessa on käytetty elektronisia komponentteja. Elektroniikan aloista analogiaelektroniikaksi kutsutaan elektronista laitetta, jossa portaattomasti muuttuvat virta- ja jännitesignaalit kulkevat useimmiten virtapiirejä pitkin, kun taas digitaalielektroniikassa virta- ja jännitesignaalit pysyvät useimmiten muuttumattomina. Viihde-elektroniikaksi kutsutaan laitetta, joka tallentaa ja välittää edellä kuvatuin keinoin esimerkiksi kuvaa ja ääntä. Sellaisia elektroniikkalaitteita ovat esimerkiksi televisio, pelikonsolit ja digiboksit, mutta esimerkiksi astianpesukone tai pölynimuri eivät ole. Viihde-elektroniikka on siis sellaista elektroniikkaa, jonka tarkoituksena on toimia ensisijaisesti ajanviettoon tarkoitettuna laitteena, eikä hyötykäytössä olevana esineenä. Esimerkiksi älypuhelin on kuitenkin näitä molempia. Jos mietit, mistä tällaista näppärää elektroniikkaa voisi löytää, kannattaa suorittaa nopea haku sanoilla “viihde-elektroniikkaa Helsingissä”. Tuloksista huomaat, että kaipaamasi elektroniikka ei ole turhan kaukana!

helsinki 1

Digitaaliset laitteet kotiin

Löydät viihde-elektroniikkaa Helsingissä helposti, ja varmasti asianmukaiset digitaaliset laitteet kotiisi. Digitaalinen laite on esimerkiksi tietokone, televisio, kännykkä tai pelikonsoli. Kun tietoa siirretään analogisessa järjestelmässä, signaalin data vastaa arvoiltaan suoraan sitä signaalia, jota ollaan siirtämässä. Digitaalisessa järjestelmässä muunnetaan ensin analoginen signaali digitaaliseksi, jolloin signaali vastaa dataa kuvaavia numeerisia arvoja. Analoginen tieto voidaan siis myös muuntaa digitaaliseen muotoon. Siksi on olemassa esimerkiksi myös kansallisia digitointiprojekteja, joissa muun laisessa muodossa olevaa tietoa pyritään muuntamaan digitaaliseen muotoon. Tämä siksi, että digitaalisessa muodossa, eli numeerisessa koodimuodossa, tieto pysyy tallennettuna varmemmin. Digitaalisuus tarkoittaa datan syöttämistä useimmiten tällaisella binaarijärjestelmällä. Binaarijärjestelmä viittaa kahteen numeroon, ykköseen ja nollaan. Bitiksi kutsutaan kahden arvon muuttujaa. Tällaisen digitaalisen pelikonsolin tai tietokoneen löydät, kun etsit viihde-elektroniikkaa Helsingissä. Helsingissä sijaitsee useita liikkeitä, joten löydät varmasti tarpeisiisi sopivat laitteet.

Kamera

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että kamerakin on nykyään useimmiten digitaalinen laite? Kameroitakin on nimittäin sekä analogisia että digitaalisia. Analogiset kamerat tuottavat kuvan filmille, kun taas digitaaliset kuvat tuottavat kuvan vain digitaalisessa muodossa. Ns. Insta-kamerat ovat hyvä esimerkki nykyisin suosituista analogisista kameroista. Löydät tällaisenkin huippusuositun kameran, sillä viihde-elektroniikkaa Helsingissä löytyy kyllä! Digitaalikamerassa puolestaan muunnin muuntaa analogisen signaalin digitaaliseksi. Kuvan tallennusmuoto on näin ollen digitaalinen.

camera

Digitaalisessa

Koska digitaalisessa kamerassa kuva muunnetaan A/D-muuntajan avulla digitaaliseen muotoon, tarkoittaa tämä sitä, että alkuperäinen, kameran näytöllä näkyvä analoginen kuva katoaa kokonaan. Analogisen tiedon muuntamista digitaaliseen muotoon leimaakin alkuperäisen tiedon täydellinen häviäminen. Kuitenkin, analogisessa muodossa oleva tieto on muutenkin altis muutoksille, ja näin ollen esimerkiksi digikameralla otettu kuva on paremmassa turvassa kuin analogisella kameralla napattu otos. Digitaalisessa muodossa oleva otos on myös helpommin korjattavissa ja muunneltavissa esimerkiksi erilaisilla kuvankäsittelyohjelmilla.

Pelikonsoli on joka kodin viihdekeskus

Pelikonsolilla tarkoitetaan laitetta, joka on valmistettu nimenomaisesti digitaalisten viihdekäyttöön tarkoitettujen videopelien pelaamista varten. Konsolilla ei siis ole juuri muuta funktiota, kuin toimia suljettuna itsenäisenä yksikkönä ja näin ollen erillisenä muista laitteista. Tämä on olennainen ero laitteisiin, jotka voidaan synkronisoida keskenään välittämään tietoa laitteesta toiseen. Pelikonsolit ovat useimmiten lattialle tai muulle tasaiselle pinnalle asetettavia suorakaiteen muotoisia laitteita, mutta myös ns. käsipelikonsoleita on olemassa. Viihde-elektroniikkaa Helsingissä löytyy aina, ja löydät myös varmasti sopivan! On olemassa niin sanottuja vanhojen sukupolvien pelikonsoleita ja uuden sukupolven pelikonsoleita. Paitsi että uuden sukupolven pelikonsolit ovat tehokkaampia, niihin on mahdollista myös tallentaa dataa, toisin kuin vanhan sukupolven pelikonsoleihin. Lisäksi aivan uusimmassa, kahdeksannen sukupolven konsolissa on mahdollista jakaa pelikokemuksensa myös sosiaalisessa mediassa.

consoles

Historia

Tietokoneiden historia ulottuu pidemmälle kuin moni saattaa arvatakaan. Ensimmäiset tietokoneet kehitettiin jo 1940-luvulla sotilaallisiin tarkoituksiin. Tietokoneen ensisijainen tehtävä on suorittaa erilaisia tietojenkäsittelytehtäviä. Vaikka tietokoneella yleensä tarkoitetaan joko pöytäkonetta tai kannettavaa tietokonetta, myös pelikonsolit ja matkapuhelimet ovat ensisijaisesti tietokoneita.

Lisät

Periaatteessa jokainen tietokone on kykenevä suorittamaan täysin samoja tehtäviä. Tehtävien suorittaminen riippuu siihen sisällytetystä ohjelmoinnista, sekä tehtävän suorittamiseen käytetystä ajasta ja tallennustilasta. Prosessori on olennainen osa tietokoneen toimintaa. Se tarvitaan suorittamaan ja ohjaamaan tietokoneen erilaisia toimintoja. Tallennustila voi sijaita sekä tietokoneen sisäpuolella, eli sisäisessä muistissa, tai se voi sijaita kokonaan sen ulkopuolella ulkoisessa muistissa. Tällaista lisäosaa kutsutaan usein ulkoiseksi kovalevyksi.

Helsingissä

Vaikka teoriassa kaikki tietokoneet ovat kykeneviä suorittamaan samoja tehtäviä, käytännössä niiden suorituskyky vaihtelee suuresti. Tämä liittyy yleensä tietokoneen sisäänrakennetun tallennustilan määrään. Kun etsit viihde-elektroniikkaa Helsingissä, löydät varmasti tietokoneet ja niihin sopivat laitteet helposti ja vaivattomasti.